submit


ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਫਾਈਲ. ਧਿਆਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਟੋ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜੇ, ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ. ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ. ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ. ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ. ਕੋਈ ਵੀ. ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਚ. ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਕੀ, ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਸਵੀਰ. ਉੱਥੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ. ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਸ. ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ, ਕਿਉਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ, ਜੋ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ’ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ. ਆਪਣੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਲੀਕਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹਾ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਈਟ ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ ਦੋਸਤ ਜ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ. ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੋਰ, ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਖੋ ਨੂੰ ਜ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਰ ਲੈਣ ਲਈ. ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ. ਕੀ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਨਾ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਰਾਮ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਲੋੜ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਡੇਟਿੰਗ. ਜਾਵੇਗਾ ਸਮਝ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਮਕਸਦ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋਚਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੱਚ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਧਾਰਨ ਸਰੋਤ, ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕੁੜੀ ਹੈ. ਵਰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਇਆ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ. ਧਿਆਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ. ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ. ਉਸ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਥੱਕ ਜਾਵੇਗਾ. ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਦ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ. ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਨਲਾਈਨ. ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਪੇਅਰ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਨ, ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਡੇਟਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ‘ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਟਰ’ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਜ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ. ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੁਭਾਇਆ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੂੰ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਹੈ. ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੰਚਾਰ. ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ, ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਕਮਰ ਕੀਤਾ — ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਾਥੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ

About