submit


ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ»ਆਨਲਾਈਨ». ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅਠਾਰਾ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਮਾਈ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ»ਆਨਲਾਈਨ». ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅਠਾਰਾ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਮਾਈ

About