ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਕੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ

ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਆਈਕਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈਕਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਟੂਲਬਾਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਵਿਚ, ਪੌਪ-ਅੱਪ ਵਿੰਡੋਉਸ ਨੇ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੈ. ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰੈਟੀ ਯਕੀਨ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਕੇਸ ਦੀ ਸੀ, ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ.

ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਿਘਲ.

ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਵੱਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੋਨੋ ਤੋੜ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਖ ਦੇ ਸੰਪਰਕ.

ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸੀ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ.

ਜੇ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆ ਹੈ ਸੀ

ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ. ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ. ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਬੱਸ ਵਿਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੈ. ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਾਢ. 'ਤੇ ਰਖੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ. ਪਹਿਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ. ਮਹਿਮਾਨ ਪਹਿਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ. ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ. ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਤੰਤਰ, ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ. ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ.

ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ.

ਅੱਗੇ ਸਨ ਸੌਖਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਲਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ. ਇਸ ਲਈ, ਮੁੰਡੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੋ ਅਪਮਾਨ. ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ.
ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਲਈ ਜੋੜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਵੀਡੀਓ ਬਿਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਆਹ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈੱਬ ਚੈਟ ਚੈਟ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਇਕੱਲੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ